“Na 10 jaar pijn eindelijk iets wat wel helpt”

“Na 10 jaar pijn eindelijk iets wat wel helpt”

Pilotonderzoek MPS en de Myofasciale Benadering

Spierinzicht heeft van juni 2011 tot juni 2013 een pilotonderzoek gedaan naar de effecten van ons Myofasciaal Programma. De onderzoeksvraag was de volgende:

Is bij patiënten met het Myofasciaal Pijn Syndroom het inactiveren middels de myofasciale benadering effectief met betrekking tot ziekteperceptie?

15 patienten (11 vrouwen en 4 mannen van gemiddeld 43 jaar) met de diagnose MPS en een gemiddelde klachtenduur van 12 jaren, ontvingen 5 behandelingen volgens de myofasciale benadering. Deze mensen waren door meerdere artsen onderzocht en hadden in de afgelopen jaren meerdere therapeuten bezocht. Het programma bestond naast een gedegen onderzoek uit het inactivering van Myofasciale Triggerpoints door Manuele Release technieken en Dry-Needling. Daarnaast werden patiënten gecoacht en geïnstrueerd voor zelfbehandeling van de meest betrokken spieren. Alle deelnemers vulden drie keer de IPQ-K-vragenlijst in.

De onderstaande gegevens zijn van meting 3, 2 maanden na het beëindigen van het programma:

60% wordt nog steeds minder beperkt in functioneren door de fysieke klacht
47% heeft 2 maanden na de behandeling meer controle over de fysieke klacht

Op basis van deze pilot en de ervaring die we hebben opgedaan werken we nu verder aan het opzetten van onderzoek aan de hand van de volgende onderzoeksvraag:

Is bij patiënten met het diffuse Myofasciaal Pijn Syndroom het inactiveren van de spieren van het Basic Muscle Model effectiever dan een afwachtend beleid met betrekking tot “ervaren gezondheid” en het ervaren van beperkingen in het dagelijkse functioneren?

Heb je interesse om te participeren in dit onderzoek? Meld je dan aan via ons contactformulier.

Gerelateerde artikelen