Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points

Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points

Effectiveness of dry needling for myofascial trigger points associated with neck and shoulder pain: a systematic review and meta-analysis

Auteurs: Lin Lui et al. 2015

Samenvatting: Arno Schurer, Jossy Koster en Kevin Ruizendaal

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om het huidige bewijs van de effectiviteit van dry needling van myofasciale triggerpoints (MTrPs) in verband met nek- en schouderpijn te evalueren.

Methode

In dit onderzoek scoorde twee onafhankelijke beoordelaars de artikelen middels PEDro scale.

De databases die zijn gebruikt zijn:

PubMed, EBSCO, Physiotherapy Evidence Database, ScienceDirect, The Cochrane Library, ClinicalKey, Wanfang Data Chinese database, China Knowledge Resource Integrated Database, Chinese Chongqing VIP Information, en SpringerLink databases.

Inclusie criteria:

Artikelen diende RCT’s te zijn, hierbij werd er gekeken of dry needling als primaire behandeling werd toegepast bij  patiënten met MTrPs verband met nek- en schouderpijn.  Er moest minstens 1 uikomst maat gericht zijn op pijn hierbij diende de  NRS of VAS als meetinstrument.

Exclusie criteria:

Artikelen werden geëxcludeerd als de MTrPs niet werden gedefinieerd volgens de criteria van Simons et AL1. Ook werden artikelen waarbij er gekeken werd naar Latente MTrPs geëcludeerd. Artikelen waarbij verschillende soorten dry needling met elkaar werd vergeleken werd geexcludeerd. RCT proefpersonen moesten mensen zijn en wanneer er geen data betreft resultaten was te vinden, werden de artikelen niet gebruikt in dit onderzoek.

Resultaten

19/20 studies zijn hoog gekwalificeerd. Bij 6/20 studies bleek dry needling een significant effect te hebben op de pijn klachten t.o.v. de controle groep. 7/20 studies geeft aan dat wet needling effectiever is dan dry needling op pijn op middellange en lange termijn Conclusie Dry needling kan worden aanbevolen voor het verlichten van MTrP pijn in de nek en schouders op de korte en middellange termijn, maar wet needling wordt effectiever bevonden dan dry needling bij het verlichten van MTrP pijn in nek en schouders op de middellange termijn.

Punten van discussie

  • 15/20 artikelen gaan niet over de westerse samenleving.
  • In het screening word acupunctuur ook als interventie gebruikt.
  • Gegevens zijn ontoereikend om conclusies te geven.
  • Geen gegevens van follow up.
  • De therapeuten zijn niet geblindeerd in het onderzoek.
  • Fysiotherapeuten mogen geen wet needling uitvoeren.

Gerelateerde artikelen