Effectiveness of dry needling on reducing pain intensity

Effectiveness of dry needling on reducing pain intensity

Effectiveness of dry needling on reducing pain intensity in patients with myofascial pain syndrome: a Meta-analysis.

Auteurs: Rodríguez-Mansilla J, González-Sánchez B, De Toro García Á, Valera-Donoso E, Garrido-Ardila EM, Jiménez-Palomares M, González López-Arza MV

Samenvatting: Marijke, Tessa en Anneke de Groot

Inleiding

Myofasciaal pijnsyndroom (MPS) is een van de meest frequente oorzaken van musculoskeletale chronische pijn. Myofasciale triggerpoints (MTP) veroorzaken MPS door de aanwezigheid van overgevoelige knobbeltjes. De MTP is een over geprikkelde structuur, gelokaliseerd in de gespannen band van een spier. Als deze wordt gestimuleerd is de MTP verantwoordelijk voor ‘reffered pain’ en aspecifieke pijn met een gevarieerde intensiteit. De theorie die het meest wordt aangenomen, wat betreft de MTP, is beschreven door Simons in 1996. Volgens deze theorie vormt de MTP een neuromusculaire pathologie geïnitieerd door een pre-synaptische disfunctie van de motorplaat gekenmerkt door een overmatige afgifte van acetylcholine in de synaptische spleet die een plaatselijke pijn van het sarcomeer dichtst bij de motorplaat veroorzaakt.

Evidentie laat zien dat conservatieve technieken voor het behandelen van MTP het meest worden gebruikt. Daarentegen is dry-neelding, geen conservatieve techniek, de nieuwste vorm van therapie voor het behandelen van MPS. Het wordt uitgevoerd door een naald in de MTP te steken op subcutaan- of spierniveau. De mechanische stimulus van de naald wordt gebruikt om de MTP te elimineren, zonder bijvoorbeeld een injectie te gebruiken, wat zorgt voor een lokaal spasme. De naald wordt eruit gehaald zodra de MTP is gedeactiveerd. Daarna moeten verstorende factoren van de MTP worden gecontroleerd om een terugval te voorkomen. Het mechanisme van dry-needling wordt gebaseerd op de ‘gate control’ theorie. Dry-needling zorgt voor de inhibitie van de C-vezels, die worden veroorzaakt door de pijn impulsen van de MTP. Deze inhibitie komt door een activatie van de A-delta vezels doordat de naald door de huid gaat en doordat de gespannen band van de MTP relaxt.

In dit artikel wordt de literatuur samengevat over de effectiviteit van dry-needling op het verminderen van pijn en het vergroten van de ROM in mensen met MPS.

Methode

Deze studie is een systematische review van gerandomiseerde onderzoeken.
Inclusiecriteria:

 • Gepubliceerd vanaf januari 2000 tot januari 2013
 • Geschreven in het Engels of Spaans
 • Interventies waren gedaan bij patiënten met MPS (ongeacht locatie, intensiteit, duur)
 • Interventies gebaseerd op de dry-needling techniek

Twee onafhankelijke reviewers hebben de zoekactie uitgevoerd. Er is gezocht in de volgende databases:

 • MEDLINE
 • Dialnet
 • Cochrane Library Plus
 • PEDro
 • CSIC

Van de geïncludeerde studies werd de volgende data onttrokken:

 • Onderzoeksopzet
 • Doel van de studie
 • Beschrijving van de interventie, controle en experimentele groepen
 • Follow-up periode
 • Uitkomstmaten

De analyse van de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd gedaan met behulp van de PEDro schaal.

Als er homogeniteit werd geobserveerd, werd een ‘fixed effect model’ gebruikt. Bij heterogeniteit werd een ‘random effect model’ gebruikt.

Resultaten

19 studies voldeden aan de opgestelde inclusie en exclusie criteria. 9 studies van de totaal 19 zijn niet meegenomen in de meta-analyse omdat deze niet voldoende bruikbaar waren. De overgebleven 10 studies zijn onderverdeeld in 10 subgroepen.

De subgroepen met de bijbehorende kenmerken:

A) Dry needling versus Placebo Pijn intensiteit (VAS) Gemeten voor en direct na de behandeling

B) Dry Needling versus controle groep (geen interventie) Pijn intensiteit (VAS) Gemeten voor en direct na de behandeling

C) Dry needling versus andere behandelingen Pijn intensiteit (VAS ) Gemeten voor en direct na de behandeling

D) Dry needling versus andere behandelingen Pijn intensiteit (VAS) Gemeten voor de behandeling en 3 tot 4 weken na de behandeling

E) Dry needling versus Placebo Range of motion (ROM) Gemeten voor en direct na de behandeling

F) Dry needling versus andere behandelingen Range of motion (ROM) Gemeten voor en direct na de behandeling

G) Dry needling versus andere behandelingen Range of motion (ROM) Gemeten voor de behandeling en 3 tot 4 weken na de behandeling

De gevonden resultaten per subgroep:

 1. Dry needling bleek effectiever dan placebo echter de gevonden waarden waren niet significant.
 2. Significant verschil gevonden, waarbij dry needling effectiever is dan geen interventie.
 3. Andere behandelingen bleken effectiever dan dry needling op zeer kort termijn echter de gevonden waarden waren niet significant.
 4. Significant verschil gevonden, waarbij andere behandelingen effectiever bleken dan dry needling op langer termijn.
 5. Dry needling bleek significant beter dan de placebo groep.
 6. Significant verschil gevonden, waarbij andere behandelingen effectiever bleken dan dryneedling op korte termijn.

Dry needling blijkt dus effectief te zijn, echter zijn andere behandelingen effectiever dan dry needling.

Discussie

De studies die gebruikt worden in deze studie zijn heterogeen en de vergelijkende interventies worden door het artikel beoordeeld als beperkt en omdat er weinig artikelen geïncludeerd konden worden was het moeilijk om een conclusie te kunnen trekken uit het de resultaten. Wel is in de resultaten te vinden dat er sprake is van pijnverlichting na de dryneedling behandeling in vergelijking met de placebo behandeling. Wel is in de resultaten te vinden dat de normale interventie nog meer effect gaf als de dry needling. Ook de range of motion was groter bij de normale interventie vergeleken met de dry needling. In andere studies vonden ze juist dat dry needling meer effect had dan andere interventies op de ROM. Ondanks de populariteit van dry needling zijn de bewijzen die gevonden worden niet consistent. In veel artikelen Als ze de artikelen vergelijken die gebruikt zijn voor de review zijn de resultaten niet consistent en vinden verschillende studies verschillende resultaten. De studie zelf heeft misschien een geschikte studie over het hoofd gezien bij de studie selectie en heeft hierdoor misschien een andere uitkomst. Verder is de conclusie dat er meer studies gedaan moeten worden naar dry needling als interventie by myofasciaal pijnsyndroom. Aan de hand van dit artikel is de gebruikelijke interventie waardevoller als de interventie met dry needling.

Eigen bevindingen

Bij het lezen van dit artikel waren verschillende dingen opvallend. Ten eerste was de onderzoeksvraag niet gericht op een specifieke patiëntengroep en was de voornaamste reden voor inclusie enkel het myofasciaal pijnsyndroom. Wat ook in de inleiding niet heel specifiek wordt uitgelegd. Daarnaast is de structuur van het artikel warrig en is het moeilijk om belangrijke informatie te vinden omdat het niet de gewoonlijke structuur van een artikel aanhoudt. Verder zijn de artikels die vergeleken worden heterogeen. De vergelijkende interventie is steeds verschillend en ook de klachten van de patiënten verschillen sterk. Zo zijn er artikelen die de interventie toepassen op de nek, maar zijn er ook studies die de interventie toepassen op de bil. Dit maakt dat het moeilijk is om de resultaten te vergelijken en maakt het ook moeilijk om de relevantie van het artikel te vinden. In de discussie worden zowel de resultaten van het onderzoek besproken en vergeleken met andere artikelen als dat de tekortkomingen van de studie benoemt worden. Op zich is dit gepast ware het niet dat dit door elkaar heenstaat en er niet voor is gekozen om dit onder kopjes te zetten zodat de onderwerpen gescheiden zijn van elkaar besproken worden. Al met al was dit artikel door de structuur moeilijk te lezen en kwamen bepaalde onderwerpen niet goed genoeg aan bod. Ook waren niet alle referenties in de tekst even sterk en was het taalgebruik vaak niet specifiek.

Gerelateerde artikelen