Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulderpain

Treatment of myofascial trigger points in patients with chronic shoulderpain

A randomized, controlled trial

Auteurs: Carel Bron, Arthur de Gast, Jan Dommerholt, Boudewijn Stegenga, Michel Wensing, Rob AB Oostendorp

Conclusie:

De resultaten van het onderzoek laten zien dat een 12 weken durend, uitgebreid, behandelprogramma van MTrPs in spieren van de schouder, het aantal spieren met actieve MTrPs doet afnemen bij patiënten met niet-traumatische chronische schouderpijn. Daarnaast nemen de symptomen af en is de schouderfunctie verbeterd.

Doel:

Het doel van de studie was om een uitspraak te kunnen doen of een uitgebreid behandelprogramma van MTrPs effectiever is bij patiënten met niet-traumatische chronische schouderpijn dan een afwachtend beleid.

Methode:

Vierendertig patiënten kregen 12 experimentele behandelingen bestaande uit ischemische manuele compressies bij aanwezige triggerpoints in zeventien spieren. Daarnaast bestond de behandeling uit ijzen, rekken en houdingsadvies. Als huiswerkoefeningen kregen ze mee om gebruik te maken van warmtepacking of de warme straal van de douche en te rekken. Éenendertig patiënten werden toegewezen aan de controle groep, die een afwachtend beleid kregen. Zij kregen de instructie om geen veranderingen aan te brengen in het zelfmanagement en geen andere behandelingen te starten. Indien ze wel starten met andere behandelingen moesten ze dit rapporteren.
Meetinstrumenten die gebruikt werden zijn de DASH, VAS-P, GPE. Daarnaast werden het aantal actieve en latente triggerpoints gemeten in 17 spieren. Deze metingen vonden in het begin, na 6 en na12 weken plaats.

Resultaten:

Na 12 weken behandeling was er een significant verschil te zien in vermindering van de pijnbeleving rondom de schouder van de experimentele groep ten opzichte van de controle groep.

Gerelateerde artikelen