Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain

Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain

A double-blind, randomized, placebo controlled study.

Auteurs: Diraçoğlu D, Vural M, Karan A, Aksoy C

Samenvatting en vertaling: Evelien Kluft en Trineke de Jong

Conclusie

Uit dit onderzoek kan voorzichtig geconcludeerd worden dat dry needling behandeling effectief is voor het bestrijden van pijn bij mensen met pijnklachten in het TM-gewricht. De behandelaar moet ervaren zijn in het toepassen van de dry needling behandeling en in het diagnosticeren, lokaliseren en behandelen van myofasciale triggerpoints. Als aan die voorwaarden is voldaan, is het een relatief goedkope (ongeveer €0,09 per stuk) en in kort tijd uit te voeren techniek. Meer onderzoek op grotere groepen deelnemers en met langere follow-up is nodig om de resultaten gevonden in dit onderzoek te bevestigen.

Inleiding

Pijn in de temporomadibulaire regio (TMJ) komt relatief vaak voor: bij ongeveer 10% van de volwassenen. De pijn veroorzaakt door myofasciale pijn wordt ook wel ‘myofasciaal pijn dysfucntie syndroom (MPDS) genoemd. Bij MPDS is palpatie van de spieren en triggerpoints (MTrP’s) gevoelig. De ‘taut band’ is waarneembaar en de twitch kan opgewekt worden door stimuleren van een MTrP. Ook uitstralende pijn kan voorkomen.

Bij pijn in de temporomadibulaire regio (TMJ) zijn voornamelijk de m. masseter en de m. temporalis aangedaan. De eerste zorgt vaak voor pijn in de kaak en de tweede vaak voor hoofdpijn (Laskin, 2001).

Het doel van het onderzoek is om de effecten van dry needling te vergelijken met de effecten van een placebo (sham dry needling) voor vermindering van myofasciale pijn in de temporomandibulaire spieren.

PICO-vraagstelling (afgeleid uit het artikel)

P: mensen met pijn in de temporomadibulaire regio

I: Dry needling therapie met intramusculaire stimulatie

C: placebo: sham dry needling

O: minder myofasciale pijn in de temporomandibulaire spieren

Methode

Deelnemers: 52 (45 vrouwen en 7 mannen) patiënten van een Universitair Ziekenhuis op de multidisciplinaire afdeling Temporomandibulaire Gewrichten. Ze waren tussen 18 en 57 jaar oud.

Inclusiecriteria:

  • symptomen die sinds minstens zes weken bestaan en;
  • de aanwezigheid van twee of meer MTrP’s in het aangewezen gebied

De diagnose van MTrP’s wordt duidelijk beschreven in het artikel en het protocol wordt consequent toegepast.

Validiteit: de metingen werden uitgevoerd met valide meetinstrumenten. De druk-algometer zelf is valide en bij gebruik door een ervaren testafnemer is de betrouwbaarheid hoog (Kinser et al, 2009). De VAS is een valide meetinstrument om pijn op een bepaald moment in de tijd te meten. Over de klinische betekenis van een verandering van de score over een tijdsperiode bestaat geen consensus (Kersten et al, 2014). Een liniaal is een valide meetinstrument, maar over het protocol van het meten van pijnvrije maximale kaak-opening heb ik niets kunnen vinden op Pubmed. De gegevens werden geanalyseerd met SPSS software programma.

Onderzoeksopzet:

De deelnemers werden willekeurig ingedeeld in één van beide groepen door middel van een speciaal softwareprogramma. De interventiegroep bestond uit 26 personen en de placebogroep ook uit 26 personen. Uiteindelijk werden de gegevens van 50 personen geanalyseerd. In elke groep is één persoon afgevallen.

Onderzoekers die de meetinstrumenten afnamen en patiënten waren geblindeerd voor de toewijzing aan de interventie- danwel controle-groep. Deelnemers werden gemeten direct voorafgaand aan het onderzoek (t1) en één week na de laatste behandeling (t2). De therapie werd drie keer gegeven ieder met een tussenperiode van zeven dagen (dus gedurende drie weken).

De therapie werd in beide groepen gegeven door steeds dezelfde arts, met dezelfde ‘single-use’ naalden, voor een vaste tijdsperiode.

De interventiegroep kreeg een intramusculaire dry needling behandeling op TP’s waarvan de patiënten aangaven dat ze daar pijn hadden. Standaard acupunctuurnaalden met een tube werden gebruikt en de TP’s werden 3-5 keer gestimuleerd per behandeling.

Bij de placebogroep werden dezelfde soort naalden gebruikt maar het gebied van de TP’s in m. masseter en m. temporalis werd ontweken. Ook werd er op gelet dat de naalden niet dieper gingen dan de subcutane laag in het weefsel.

Resultaten

Belang: De onderzoekers hebben de studie opgezet omdat in een recente meta-analyse aangetoond werd dat dry needling niet effectief zou zijn in de behandeling van myofasciale pijn en dat placebo-gecontroleerde studies uitgevoerd moesten worden over dit onderwerp. Onderzoeken die zich richten op myofasciale pijn in het TMJ gebied, ontbraken tot dan toe.

Toepasbaarheid voor de praktijk: In dit onderzoek is aangetoond dat een drie weken durende behandeling van MTrP’s in het temporomandibulaire gebied zorgt voor een verlaging van de door de patiënt ervaren gemiddelde pijndrempel, waarvan de gemiddelde pijndrempel bij de interventiegroep significant meer verlaagd was dan de controlegroep.

Discussie

Het kan moeilijk zijn om het effect van een ‘echte’ behandeling te onderscheiden van het effect van een placebobehandeling. De verlaging van de VAS waarden in beide groepen zou verklaard kunnen worden door het schijnbare effect dat een dry needling behandeling kan hebben op patiënten. Dit kan een vertekend beeld geven van de uitkomsten. Voorts was het geen grote onderzoeksgroep (52 deelnemers) en is er voorafgaand aan het onderzoek geen sample-size gecalculeerd. In de resultaten tenslotte werd niet gecorrigeerd voor de twee afgevallen deelnemers. Risico van bias werd niet besproken in dit artikel.

Refereer dit artikel als: Diıraçoğlu D, Vural M, Karan A, Aksoy C. Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a double-blind, randomized, placebo controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012;25 4):285-90. doi: 10.3233/BMR-2012-0338. PubMed PMID: 23220812

Referenties:

  • Laskin DM. Temporomandibular Joint Pain. In Ruddy S, Harris ED, Sledge CB (Eds): Kelly’s textbook of Rheumatology. W.B. Saunders Co., Philadelphia, 2001, pp. 557-567.
  • Kersten P, White PJ, Tennant A. Is the pain visual analogue scale linear and responsive to change? An exploration using Rasch analysis. PLoS One. 2014 Jun 12;9(6):e99485. doi: 10.1371/journal.pone.0099485. eCollection 2014. PubMed PMID: 24921952; PubMed Central PMCID: PMC4055724.
  • Kinser AM, Sands WA, Stone MH. Reliability and validity of a pressure algometer. J Strength Cond Res. 2009 Jan;23(1):312-4. PubMed PMID: 19130648.

Gerelateerde artikelen