Dry Needling, is dat effectief?

Dry Needling, is dat effectief?

Dry Needling, Intramuscular stimulation (IMS), Deep Dry Needling (DDN) of Triggerpoint Dry Needling (TDN) is een invasieve techniek, waarbij spieren worden aangeprikt met naaldjes. Deze techniek wordt op steeds grotere schaal toegepast in de fysiotherapiepraktijk. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie accrediteert allerlei opleidingen over Triggerpoints en Dry Needling. In veel wetenschappelijke artikelen wordt beoordeeld of Dry Needling invloed heeft op (chronische) pijn, stijfheid en fysieke beperkingen. Wat is bekend over de effecten van deze relatief nieuwe behandeltechniek?

Pagina inhoud

Dry Needling en de effecten

De “Dry Needling methode”, ontwikkeld in de jaren zeventig door de Canadese arts C.Chann Gunn, kwam eind jaren 90 naar Nederland. De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut.

Dry Needling is gebaseerd op wetenschappelijke, neurofysiologische en biomechanische principes. De ingebrachte naald zorgt niet alleen mechanisch voor een stimulatie van de A-delta vezels, maar ook voor een elektrisch potentiaalverschil. Door dit potentiaalverschil ontstaat een laag intensiteit stroompje dat een lichte beschadiging op doet treden. Deze stroom is niet alleen aanwezig indien de naald in het MTrP zit, maar het is een stimulator van de zenuwuiteinden voor ongeveer 72 uur. (Edwards & Knowles 2003; Baldry 2002; Chen et al. 2001). De droge naald zou een beschadiging veroorzaken die het lichaam aanzet tot herstel.

De werking van Dry Needling op MTrP’s in dezelfde referred pain zone is ook aangetoond. Onderzoek van o.a. Dr. Shah (Biochemicals Associated With Pain and Inflammation) toont aan dat de Local Twitch een verandering in het biochemische milieu van de cel genereert en dat er zowel lokale als segmentaal effect zijn. Srbely toont in onderzoek aan dat een droge naald op korte termijn segmentale anti–nociceptieve effecten oproept en daarmee invloed heeft op segmentale mechanismen. De gewenste reactie op het inbrengen van de naald, de Local Twitch Respons, is een reflexmatige reactie in de spier die zichtbaar en voelbaar is. Over de effecten op lange termijn is helaas nog weinig bekend.

Dry Needling is aangetoond effectief bij pijnbestrijding op korte termijn. Nader onderzoek blijft echter nodig en zou kunnen bestaan uit meerdere groepen, waarbij elke groep een andere vorm van therapie krijgt. Pas dan kan er een valide uitspraak worden gedaan over de het feit dat Dry Needling de beste behandeltechniek is om MTrPs te inactiveren, omdat de omstandigheden van de verschillende groepen gelijk zijn. Ook is het wenselijk meer te kijken naar de effecten op lange termijn.

Hierbij is het essentieel om tot een eenduidige behandeltechniek en behandelfrequentie, wat betreft dry needling, te komen zodat de behandeling reproduceerbaar is voor de praktijk.

Het placebo-effect van Dry Needling ligt waarschijnlijk in het feit dat zowel de therapeut als de patiënt werkelijk iets ziet gebeuren en de techniek is bij het realiseren van de Local Twitch Respons ook duidelijk voelbaar.

Gebruikte richtlijnen:

Gebruikte artikelen:

Baldry, Superficial versus deep dry needling 2003

Cagnie B, Dewitte V, Barbe T, Timmermans F, Delrue N, and Meeus M: Physiologic effects of dry needling. Curr Pain Headache Rep 17(8):348, 2013

Chen et al., Inhibitory effect of dry needling on the spontaneous electrical activity recorded from myofascial trigger spots of rabbit skeletal muscle, 2001

Chou LW, Kao MJ and Lin JG.: Probable mechanisms of needling therapies for myofascial pain control. Evid Based Complement Alternat Med. Article ID 705327, 2012

Dıraçoğlu D, Vural M, Karan A, and Aksoy C: Effectiveness of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a double-blind, randomized, placebo controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil 1;25(4):285-290, 2012

Domingo A, Mayoral O, Monterde S, and Santafé MM: Neuromuscular Damage and Repair after Dry Needling in Mice. Evid Based Complement Alternat Med. Article ID 260806, 2013

Edwards & Knowles, Superficial dry needling and active stretching in the treatment of myofascial pain–a randomised controlled trial 2003

González-Iglesias J, Cleland JA, Neto F, Hall T, and Fernández-de-Las-Peñas C:
Mobilization with movement, thoracic spine manipulation, and dry needling for the management of temporomandibular disorder: A prospective case series. Physiother Theory Pract 29(8):586-95, 2013

John Z. Srbely, James P. Dickey, David Lee and Mark Lowerison: Dry needle stimulation of myofascial trigger points evokes segmental anti-nociceptive effects

Kietrys DM, Palombaro KM, Azzaretto E, Hubler R, Schaller B, Schlussel JM, Tucker M.: Effectiveness of Dry Needling for Upper-Quarter Myofascial Pain: A Systematic Review and Meta-analysis

Maher RM, Hayes DM, and Shinohara M: Quantification of dry needling and posture effects on myofascial trigger points using ultrasound shear-wave elastography. Arch Phys Med Rehabil 94(11):2146-50, 2013

Mayoral O, Salvat I, Martín MT, Martín S, Santiago J, Cotarelo J, and Rodríguez C: Efficacy of Myofascial Trigger Point Dry Needling in the Prevention of Pain after Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. Article ID 694941, 2013

Afstudeer- en beroepsopdrachten over Dry Needling

Dry needling bij chronische lage rugklachten
Dry needling bij chronische nekklachten
Dry needling en actieve MTrPs
Dry needling en chronische schouderklachten
Dry needling en MTrP
Dry-needling-en-pijn-bij-MPS

Gerelateerde artikelen