Trainingsaanbod Spierinzicht

Trainingsaanbod Spierinzicht

De trainingen van Spierinzicht

Spierinzicht biedt unieke trainingen aan professionals die zich willen onderscheiden en die anders durven te denken. We hebben een interessant aanbod samengesteld op basis van 20 jaar ervaring in het praktijkveld.

Er is veel aandacht voor een ongedwongen, open en veilige leeromgeving. Zo creëren we een werkveld waarin cursisten zich thuis voelen, veel persoonlijke aandacht krijgen, zich gehoord voelen en een eigen inbreng hebben in de training.

Alle trainingen kenmerken zich door een afgestemde verhouding tussen theorie en praktijk en het aanleren van vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Voor alle modules is er een eendaagse introductiecursus. Na de introductie worden alle modulen aangeboden in 2x 2 dagen.

Heb je interesse in een van onderstaande trainingen, of wil je meer informatie ontvangen?

 

Basismodulen:

Methodisch handelen
De kern van het Methodisch handelen ligt bij het kunnen verklaren en verantwoorden van je eigen handelen. Je leert denken en doen op een procesmatige, bewuste, doelgerichte en systematische manier.

Deze manier van werken geeft zelfvertrouwen, waardoor je als professional een “sterke plek” binnen de gezondheidszorg creëert. Dit vormt de basis voor een goede communicatie en het vergroten van je netwerk.

Coachende en communicatieve vaardigheden
Je krijgt als cursisten meerdere methodieken aangereikt en leert vaardigheden om de communicatie en het contact met je cliënten en collegae te verbeteren of om er achter te komen waarom deze niet optimaal is. Vaardigheden als actief luisteren, reflecteren, confronteren, concretiseren en samenvatten komen aan bod.

Ook leer je te ontdekken in welke fase van verandering jouw cliënt verkeert. Feedback geven en ontvangen en het belang hiervan op je eigen leerproces en dat van de cliënt vormen de rode draad.

Psychosomatisch werken
Het biopsychosociaal model vormt de basis voor deze training. Niet de pijn, de klacht of het probleem staat centraal maar de mens als geheel. Hoe vormen we als professional een zo compleet mogelijk beeld van de situatie waarin onze klant verkeert. Welke factoren ondersteunen het natuurlijk herstelproces?

Wat zijn ongunstige prognostische factoren en welke “vlaggen” kunnen we ontdekken? Welke coping-stijl of strategie hanteert jouw cliënt en hoe kan de toepassing van het Metamodel inzicht geven in het vaak onbewuste gedrag van de cliënt.

Verdiepende Modulen

Narratief Redeneren
Bij Narratief redeneren staat het verhaal van de cliënt centraal. Als cursist krijg je tools en methoden aangereikt om antwoord te vinden op vragen als: wie is de persoon die hulp vraagt? wat wil degene? en wat is het verband tussen emoties, gedachten, overtuigingen en opvattingen enerzijds en de situatie waarin de cliënt verkeert anderzijds?

Welke betekenis geeft de cliënt aan deze situatie en hoe kun je de cliënt aanzetten tot het herdefiniëren van zijn verhaal om de kansen op herstel te vergroten.

I-Move
De I-Move training staat in het teken van de GG/ZZ-visie waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen het ondersteunen van Gedrag en Gezondheid enerzijds en het Zorgen voor Ziekte anderzijds.

Wat betekent deze visie voor ons handelen en zijn wij in staat om te veranderen in het belang van de Gezondheid van onze cliënten. Kunnen wij onze “machtspositie” transformeren naar een situatie van gelijkwaardigheid en hoe kunnen wij de invloed van de cliënt op zijn eigen gezondheid vergroten?

Provocatief coachen
Provocatief coachen is een prikkelende manier van helpen; een unieke cocktail van warmte, uitdaging en humor. Provocatief coachen is vaak effectief waar de klassieke benadering tekort schiet.

Deze onconventionele methode werd naar Nederland gehaald door Jaap Hollander en Jeffrey Wijnberg na uitvoerige analyse van Frank Farrelly. Met vooronderstellingen en Farrelly factoren worden je coaching en begeleidingstools op een verrassende, uitdagende en liefdevolle manier uitgebreid.

Myofasciale Therapie
De kennis over Myofasciale Triggerpoints is niet meer weg te denken uit het werkveld van een “lichaamsgerichte therapeut”. Hoe kunnen we als professionals de kennis over spieren en fascie integreren in een werkbare en effectieve methode om mensen in korte tijd pijnvrij te krijgen en meer inzicht te verschaffen in hun lichaam, zodat ze problemen in de toekomst beter de baas zijn.

Het Basic Muscle Model, de kennis over reffered pain in combinatie met de Anatomy Trains van Thomas Myers vormen de basis voor deze vernieuwende training.

Over de trainer
Bonne Eigenhuis is fysiotherapeut en neuromusculair triggerpoint therapeut. De eerste ervaring als docent doet hij op in 2003 bij de opleiding Triggerpointcoach. Vanaf 2004 geeft hij ook de I-Move-training aan fysiotherapeuten en psychologen namens het Big Move Instituut.

In 2007 wordt Bonne als docent gevraagd door de Amsterdam school of Health Professions. Hij geeft met veel bevlogenheid 12 jaar les aan de collegae van de toekomst.

In 2014 behaalt Bonne via het Centrum voor Nascholing Amsterdam, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, het diploma Basis Kwalificatie Hoger Onderwijs (BKO). Hij is ingeschreven bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

Heb je interesse in een van bovenstaande trainingen, of wil je meer informatie ontvangen?

Laat het ons weten »

Gerelateerde artikelen